Sturen op in een veranderende wereld met de IDEAL cyclus

IDEAL helpt je om je focus te verleggen naar de effecten die je wilt realiseren. Na het (her)formuleren van de uitkomsten die je wenst, zul je in de perfecte positie verkeren om de effectiviteit van je gedrag, denkpatronen, beslissingen, systemen, procedures, gebruik van middelen, communicatiestijl en samenwerking te evalueren.
Het implementeren van de IDEAL-cyclus betekent dat
– jij en je team / organisatie dezelfde taal spreken om uitdagingen, problemen en resultaten aan te pakken
– je verschuift van een reactieve naar een creatieve houding en dus achteruit denken vervangt door voortgang naar het resultaat
– je effectiever en meer meer plezier samenwerkt en optimaal de reeds aanwezige kwaliteiten gebruikt
– voortdurend verbetert, verandert en vernieuwt als en wanneer de effecten beginnen af te nemen.

Bekijk de animatie hieronder om vertrouwd te raken met de IDEAL cyclus.